Utdaningskart

RBO A/S vil være behjelpelig med å tilrettelegge et utdanningsløp som passer for deg.

Ved henvendelse kan du få utfyllende informasjon om det du lurer på.

Før du kontakter oss er det viktig at du selv har tenkt gjennom aktuelle muligheter.

Studiekompetanse