Læreplasser

Bedriftene rekrutterer lærlinger som regel gjennom utplassering fra Dalane, Gand og Randaberg sine VG2 Bil linjer.

Bedrift Fagområde Ledig / Ansatt = plass bemannet Kontaktperson
RBO AS Alle Hans Petter Bø
RBO AS Alle Linda Erfjord
RBO AS Alle Bjørnar Ørland