Fagprøver

Fagprøve

Fagprøven består av en teoretisk- og en praktisk del

Den praktiske delen av fagprøven skal være en individuell prøve med likt omfang og lik vanskelighetsgrad for lærlinger, praksiskandidater og elever som har fått opplæring i skole.

Den praktiske delen gjennomføres som regel i den bedrift eller virksomhet som kandidaten har fått hovedvekten av sin opplæring/praksis.

Fagprøven er en prøve der kandidaten planlegger et arbeid, velger metoder, utfører, kontrollerer, dokumenterer arbeidet og begrunner de valg som er gjort. Den praktiske delen av fagprøven vil dermed bestå av tre deler:

  • en planleggingsdel
  • en gjennomføringsdel
  • en dokumentasjonsdel

Det er fylkeskommunen som har det overordna ansvaret for den teoretiske og praktiske delene av fagprøven.

Prøvenemnda skal påse at kandidaten er kjent med retningslinjer for fagprøven.