Reservedelsfaget …

Bilfaget : Reservedelsfaget

Inntakskrav : Teknikk og industriell produksjon og VG2 kjøretøy.

Læretid i bedrift : 2 år

Som lærling skal du kunne finne fram smøremidler, komponenter og deler til motor, motorstyringer, elektriske anlegg, bremser, drivverk, karosseri, fjæring og hjulutrustning som skal repareres, vedlikeholdes eller skiftes ut. Du skal kunne bruke aktuell informasjonsteknologi i arbeidet. Videre skal du lære å veilede kunder i en kjøpssituasjon. Du skal kunne ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet ved å følge gjeldende lover og forskrifter. Lagerteknikk og lagerstyring er en meget viktig del av opplæringen. Andre områder du skal lære om, er kundebehandling, markedsføring, økonomi og bedriftslære.

Fagbrev -Reservedelsfaget for kjøretøy

Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev og yrkestittelen reservedelsekspeditør.

Arbeidsplass og -oppgaver

Som reservedelsekspeditør kan du få jobb på bilverksteder, i bilbedrifter eller ved engros- og reservedelslagre. Arbeidsoppgavene vil bestå i å sørge for riktig tilgang av reservedeler, lagerstyring og varemottak, i tillegg til kundebehandling og salg. Du må ha kunnskaper om kjøretøyets oppbygning, enkeltkomponenters og systemets helhetlige virkemåte, og du må kunne behandle mennesker og yte service. Kundebehandling, internt og eksternt, er av stor betydning for en reservedelsekspeditør. Du må dessuten vite hvordan farlig avfall skal behandles i henhold til lover og forskrifter. Du bør kunne holde orden rundt deg og ha økonomisk sans.