Hjulutrustningfaget…

Bilfaget : Hjulutrustningsfaget

Inntakskrav : VG1 Teknikk og industriell produksjon eller VG1 elektrofag

og VG2 kjøretøy

Læretid i bedrift : 2 år

Opplæring i hjulutrustningsfaget

Som lærling skal du kunne kontrollere, reparere og justere drivverk og hjulgeometri for aktuelle kjøretøy, bruke aktuelle tabeller og veilede kunder. Du skal lære å kontrollere, skifte og justere bremsedeler. Du skal kjenne oppbygning og merking av dekk og gummiblandingens betydning for kjøreegenskapene, kunne inspisere, måle, vedlikeholde og reparere dekk og veilede kunden i valg av dekk.
I opplæringen inngår også kontroll, reparasjon og montering av felger, regummiering og vulkanisering av dekk, helse, miljø og sikkerhet samt bedriftslære

Fagbrev – reparatør av hjulutrustning

Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev og yrkestittelen Reparatør av hjulutrustning.

Arbeidsplass og oppgaver

Reparatører av hjulutrustning vil kunne få arbeid hos dekkreparatører eller vulkanisører, men også hos de store bilverkstedene som har behov for spesialister på hjulutrustning. Hjulutrustningsfaget er en sammenslåing av fagene dekkreparatør og vulkanisør. I tillegg er arbeidsområdet utvidet til også å omfatte reparasjon av mekaniske deler i hjulutrustningen. Foruten reparasjon av alle typer hjulutrustninger som brukes i personbiler, lastebiler, busser, anleggsmaskiner og motorsykler, vil arbeidsoppgavene også omfatte bruk av nye metoder og måleinstrumenter som følge av den teknologiske utviklingen. Det er dessuten viktig å kunne veilede kunder i valg av reparasjon og kunne informere kunden om krav myndighetene stiller til slike reparasjoner. Du bør være nøyaktig, fingerferdig og praktisk anlagt.