Bilfaget, tunge kjøretøy

Bilfaget, tunge kjøretøy

Bilfaget : Bilmekaniker, tunge kjøretøy

Inntakskrav : VG 1 Teknikk og industriell produksjon, eller VG1 elektrofag

og VG 2 kjøretøy

Læretid i bedrift : 2 år

Opplæring i bilfaget : Bilmekaniker, tunge kjøretøy

Som lærling skal du ha kunnskaper om oppbygningen av og virkemåten til dieselmotorens komponenter og motorstyringssystemer og kunne reparere komponentene og det enkelte system.

Videre skal du lære å feilsøke, reparere og utføre systematisk vedlikehold på elektroniske og elektriske komponenter og systemer, ulike komponenter i drivverket, ulike bremsesystemer, understell, fjæring og hjulutrustning. Du skal også ha kunnskaper om oppbygningen av og virkemåten til kjøretøyets ramme og karosseri og kunne gjøre endringer etter fabrikantens anvisninger. I tillegg inngår helse, miljø og sikkerhet samt bedriftslære i opplæringen.

Fagbrev – reparatør av tunge kjøretøy

Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev og yrkestittelen reparatør av tunge kjøretøy.

Arbeidsplass og -oppgaver

Som reparatør av tunge kjøretøy arbeider du ved verksteder for tunge kjøretøy. De store og mellomstore verkstedene er i hovedsak tilknyttet byene, mens de mindre verkstedene fins i distriktene. Arbeidsoppgavene vil være reparasjon og vedlikehold av tunge kjøretøy som busser, leddbusser, lastebiler og vogntog. Tunge kjøretøy har meget avansert teknikk og er de mest komplekse av alt kjøretøy som ruller på veiene våre. Med dagens krav til sikkerhet og miljø må stadig flere systemer og komponenter styres og overvåkes av elektronikk og datateknologi. Reparatøren må derfor kjenne til de gjeldene nasjonale og internasjonale lover og forskrifter for å kunne feilsøke, justere og reparere kjøretøyet. Du bør være nøyaktig, ha praktisk sans og godt håndlag.