Bilfaget, lette kjøretøy…

Bilfaget: Bilmekaniker, lette kjøretøy

Inntakskrav : VG1 Teknikk og industriell produksjon, eller VG1 elektrofag

og VG2 kjøretøy

Læretid i bedrift : 2 år

Opplæring i bilfaget : Bilmekaniker, lette kjøreøty

Som lærling skal du ha kunnskaper om sammenhengen mellom de ulike komponenter i motorer, kunne feilsøke, vurdere, justere og reparere disse og veilede kunder i forhold til økonomiske hensyn og valg av reparasjon. Du skal lære om oppbygningen av og virkemåten til aktuelle motorstyringssystemer, elektriske anlegg, drivverkbremser, understell, fjæring og hjulutrustning samt de ulike komponentene i karosseri, ramme og plastutrustning, og kunne feilsøke, justere og reparere disse. Opplæringen omfatter også helse, miljø og sikkerhet samt bedriftslære.

Fagbrev – Bilmekaniker, lette kjøretøy

Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev og yrkestittelen Bilmekaniker, lette kjøretøy.

Arbeidsplass og oppgaver

Reparatører av lette kjøretøy arbeider som regel på bilverksteder. Viktige arbeidsoppgaver for reparatøren vil være reparasjon av motor, drivverk, forstilling, bremser og styring. Reparatøren skal også kunne feilsøke på og skifte ut elektriske komponenter, elektroniske systemer og drivstoffanlegg. Lette kjøretøy har etter hvert blitt svært avanserte med mange kompliserte innretninger, og det har kommet til flere elektroniske komponenter i tillegg til de mekaniske. Dette stiller store krav til reparatøren, både som teoretiker og praktiker. Du må også kunne behandle mennesker, fordi kundebehandling ofte er en del av de daglige arbeidsoppgavene.