Oppmelding til fagprøve…

Oppmelding til fag- og svenneprøve

Når læretiden nærmer seg slutten, melder RBO A/S lærlinger i medlemsbedrifter opp til praktisk prøve.

Dersom lærlingen har stryk i fag, vil vi ikke foreta oppmelding før dokumentasjon for bestått resultat foreligger.

Når RBO A/S har mottatt godkjent oppmelding fra fylke, er det normalt kontakt mellom RBO A/S og prøvenemdas leder for å planlegge ca. tidspunkter for fagprøvene.

Fagprøven skal som hovedregel avvikles ved slutten av læretiden, og normalt være avsluttet senest innen 2 måneder etter kontraktsutløp. Prøvekandidaten skal ha melding om starttidspunkt samt prøvens innhold, omfang og tidsrammer.

Lærling som består ved førstegangs avleggelse

Dersom den praktiske delen av førstegangs fagprøve vurderes til bestått, og læretiden i lærekontrakten er utløpt, betraktes lærlingen som ute av lærlingordningen og skal da, dersom han blir tilbudt å fortsette i bedriften, tegne ny ansettelsesavtale med bedriften.

Lærling som ikke består ved førstegangs avleggelse

Dersom den praktiske delen av førstegangs fagprøve vurderes til ikke bestått, avgjør RBO A/S i samråd med opplæringsbedrift og lærlingen, når og hvor andre gangs prøve avholdes. RBO A/S sender oppmelding til ny prøve til fylkeskommunen ved Yrkesopplæringsnemndas sekretariat.

Lærling som ikke består ved andregangs avleggelse

Dersom den praktiske delen av andregangs fagprøve også vurderes til ikke bestått, betraktes lærlingen som ute av lærlingordningen og må avlegge prøve som praksiskandidat med det praksiskrav og den dokumentasjon av praksis og teori dette medfører for faget. Dersom lærlingen blir tilbudt å fortsette i bedriften, skal det tegnes ny ansettelsesavtale med bedriften.