Bilskadefaget…

Bilfaget : Bilskadefaget

Inntakskrav : Teknikk og industriell produksjon og VG2 kjøretøy

Læretid i bedrift : 2 år

Opplæring i bilskadefaget

Som lærling skal du kunne demontere og montere elektriske og elektroniske komponenter på aktuelle kjøretøy. Du skal lære om egenskapene til de ulike materialene som brukes i kjøretøy, og du skal kunne krympe og rette karosseriet ved hjelp av varme. Videre skal du lære å bruke jigg eller andre former for hydrauliske rettebenker for å rette skjevheter i karosserikonstruksjonen, og du skal lære om forskjellige sveise-, lodde- og limemetoder. Du skal kunne demontere, montere og justere ulike karosserikomponenter som bilglass, listeverk og låsmekanisme og klargjøre en skadet overflate fram til lakkering. I opplæringen inngår også demontering, montering, kontroll, skift og justering av komponenter på drivverk og understell og bremser, skadevurdering og taksering, helse, miljø og sikkerhet samt bedriftslære.

Fagbrev – bilskadereparatør

Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev og yrkestittelen bilskadereparatør.

Arbeidsplass og -oppgaver

Bilskadereparatører arbeider ved bil- og karosseriverksteder. Bilskadebransjen har i løpet av de siste årene hatt en svært sterk utvikling. For å redusere personskader ved kollisjoner er det lagt særlig vekt på å utvikle karosserier med innebygd sikkerhet. Det utvikles og lanseres stadig nye karosserikonstruksjoner for å bedre sikkerheten. Bilskadereparatøren må ofte ta i bruk nytt verktøy og nye arbeidsmetoder. Derfor må alle som arbeider med bilskadefaget, vise evne og vilje til kontinuerlig faglig oppdatering. Arbeidsoppgavene til en bilskadereparatør vil være reparasjon av kjøretøyets karosseri, chassis, hjuloppheng og styring, bremser, aksler, utvendige komponenter og innvendige detaljer. Du bør være interessert i biler, ha godt håndlag og være nøyaktig.