Bilfaget, chassispåbyggerfaget

Bilfaget, chassispåbyggerfaget

Bilfagene : Chassispåbyggerfaget

Inntakskrav : VG1 Teknikk og industriell

produksjon,

eller VG1 Elektrofag

eller VG2 Skade og lakkering.

Læretid i bedrift : 2 år

Opplæring i bilfaget : Chassispåbyggerfaget

Chassispåbyggerfaget skal legge grunnlaget for utvikling og fagkompetent produksjon av kjøretøy til transport av menneks, dyr, varer, og gods.
Opplæringen skal medvirke til at lærlingen utvikler ferdigheter i arbeidsteknikk og valg av matrerialer for fremstilling av nyttekjøretøyer og påbygg.
Faget skal fremme respekt for miljø, produkt og kostnader.
Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen får trening i planlegging, gjennomføring, kontroll og dokumentasjon av arbeidsoperasjoner står sentralt.

Fagbrev, chassispåbygger:

Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev og ykrestittel Chassispåbygger.

Arbeidsplass og oppgaver:

Som chassispåbygger arbeider du i verksted som utfører for eksempel påbygning av skap, kran, bakløfter, rammeforlenging og forsterkning.